Nasz klub powstał w 2012r . Jego pomysłodawcą i jednocześnie założycielem był kolega Janusz Ciesiółka . Od 2011 roku jesteśmy organizatorem imprezy o nazwie Cypriniada Powiatu Pleszewskiego, pierwsze tego typu zawody zorganizowane zostały przez grupę kolegów, którzy swoją wędkarską pasję skupiają na „karpiowaniu”, kolejne już przez PKK „SAZAN”. W zasadzie właśnie pierwsze zawody (cypryniada) były motorem napędowym do formalnego zrzeszenia się adeptów tego rodzaju wędkarstwa w klub, który mógłby być stroną w kontaktach z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami.

Na tej bazie w dniu 01.03.2012 roku zorganizowano zebranie grupy założycielskiej i powołano do życia Pleszewski Klub Karpiowy „SAZAN”, którego prezesem został kol. Janusz Ciesiółka

Inicjatywą PKK „SAZAN” jest propagowanie wędkarstwa karpiowego opartego na zasadzie złów i wypuść , doskonalenie technik połowu i etycznych zachowań nad wodą.

 

Zarząd klubu :

Prezes Klubu - Roman Kubiak

Wiceprezes - Waldemar Foterek

Skarbnik - Łukasz Kałużny

Sekretarz - Michał Mączka

Członek Zarządu - Krzysztof Lechman

Członek Zarządu - Robert Szymoniak

Członek Zarządu - Przemysław Kujawa

 

Członkowie klubu :


Janusz Ciesiółka ;Robert Biadała ;Patrycja Biadała ;Szymon Tyczyński ;Edyta Kubiak ;Hubert Werbliński ;Gerard Wawroski ;Grzegorz Jerzyk ;Błażej Jackowiak ;Łukasz Baranowski ;Roman Przepiórkowski ;Michał Matuszewski ;Tomasz Lewandowski.