Prezes Klubu - Roman Kubiak

 

 

 

                          

Wiceprezes - Waldemar Foterek

 

 

 

                          

Skarbnik    -    Łukasz Kałużny

 

 

 

                          

Sekretarz   -   Michał Mączka

 

 

 

                                        

Komisja Rewizyjna - Krzysztof Lechman

 

 

 

                                        

Komisja Rewizyjna - Robert Szymoniak

 

 

 

                                        

Komisja Rewizyjna - Przemysław Kujawa